PRIVACYREGLEMENT

 

Dit privacyreglement is van toepassing op het gebruik van de mobiele-softwareapplicatie genaamd ‘GoOV’ en aanvullende diensten (“Applicatie”).

 

Verantwoordelijkheid

 

Als u gebruikmaakt van de Applicatie, worden er van u persoonsgegevens verwerkt in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Welke gegevens dit kunnen zijn, leest u hieronder. De partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens tijdens het gebruik van de Applicatie, is GoOV B.V. (“GoOV”). Hieronder wordt nader uitgelegd hoe GoOV uw privacy waarborgt en op welke manier persoonsgegevens van u (kunnen) worden gebruikt door GoOV.

 

Doelstelling GoOV

 

GoOV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar producten en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de dienstverlening met de App zo optimaal mogelijk aan u te leveren.

 

Dienstverlening

 

Als u gerechtigd bent om de Applicatie te gebruiken, hebt u met GoOV een overeenkomst gesloten. Bij het sluiten van die overeenkomst bent u met GoOV overeengekomen dat u tegen een vergoeding en gedurende een periode gebruik kunt maken van de Applicatie en eventuele functionaliteiten en diensten die daarmee verband houden.

 

Soorten persoonsgegevens die GoOV van u verwerkt

 

Om u de dienstverlening te kunnen bieden die is overeengekomen, zal GoOV van u persoonsgegevens moeten verwerken. Het gaat dan in het algemeen om:

 • Naam
 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Adres
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer en technische specificaties van uw (mobiele) telefoon, tablet of computer
 • Wachtwoord
 • Contactpersonen
 • De mate waarin u in staat bent zelfstandig te reizen
 • Eventueel aandoeningen of medische behoeften die van invloed kunnen zijn op uw gebruik van de Applicatie en de dienstverlening door GoOV
 • Overige medische gegevens
 • Overige contactgegevens
 • Pasfoto
 • Gegevens woonvoorziening (Organisatie, Naam, Plaats)
 • Persoonlijke gegevens wettelijk vertegenwoordiger
 • Eventuele persoonlijke gegevens persoonlijke begeleider
 • Eventuele naam en telefoonnummer 1e hulpcontact
 • Eventuele naam en adres 1e reisbestemming

Daarnaast kan GoOV van u persoonsgegevens verwerken die verband houden met uw reisgedrag. Als u reist en daarbij gebruikmaakt van de applicatie, verwerkt GoOV van u de volgende persoonsgegevens, al dan niet in combinatie met de hierboven genoemde gegevens:

 • Locatie op een bepaald moment
 • Reisduur
 • Reispatronen
 • Contact dat u opneemt met het callcenter van GoOV en de inhoud of aard van dat contact
 • Eventuele hulpoproep

Grondslag voor verwerking en bewaartermijn

 

GoOV mag uw persoonsgegevens verwerken omdat dat nodig is om de overeenkomst met u voor het gebruik van de Applicatie uit te voeren. Dat houdt bijvoorbeeld in dat GoOV moet kunnen zien waar iemand zich bevindt als die persoon om hulp vraagt.

Als GoOV alleen met toestemming persoonsgegevens mag verwerken, zal om die toestemming worden gevraagd. Gegevens over uw reispatroon worden in ieder geval binnen één maand nadat de betreffende reis is gemaakt, verwijderd. Andere persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is, behoudens wettelijke bewaarplichten.

 

Gebruik van uw contactgegevens

 

GoOV gebruikt uw e-mailadres en andere contactgegevens uitsluitend om u te informeren over producten en diensten van GoOV of haar partners of om contact met u te onderhouden als gebruiker van de Applicatie en klant van GoOV, bijvoorbeeld door u te vragen naar uw ervaringen. Gegevens over het gebruik van en uw ervaringen met de Applicatie en de feedback die we krijgen helpen ons om onze dienstverlening verder te ontwikkelen en te verbeteren en zullen ook alleen voor dat doel worden gebruikt.

 

Beveiliging

 

GoOV bewaart persoonsgegevens op een beveiligde server. Binnen GoOV gelden er procedures en zijn er maatregelen genomen om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen. GoOV hecht hier veel waarde aan.
Recensies

 

Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze reizigers, maar behouden het recht voor, bijdragen die niet aan onze voorwaarden voldoen niet te publiceren.
GoOV verkoopt uw gegevens niet

 

GoOV zal uw persoonsgegevens nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen als dat nodig is in verband met de Applicatie, bijvoorbeeld wanneer GoOV gebruikmaakt van bewerkers, of wanneer zij daartoe wettelijk verplicht is. Werknemers van GoOV en door GoOV ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens in acht te nemen en om persoonsgegevens adequaat te beveiligen tegen verlies of diefstal.

 

Inzage

 

U hebt het wettelijke recht om GoOV met redelijke tussenpozen te verzoeken welke persoonsgegevens van u worden verwerkt. Dergelijke verzoeken, en overige vragen die verband houden met uw privacy of de verwerking persoonsgegevens door GoOV, kunt u richten aan: info@go-ov.nl.

 

Cookies

 

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer of mobiele telefoon. GoOV gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over onze dienstverlening en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze reizigers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt.

Versie februari 2016

Dit privacyreglement kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt door GoOV. Wij zullen gebruikers daarover informeren.

GoOV B.V.

Wildzang7, 6852 JS Huissen

Postadres: Winthontlaan 200, 3526 KV Utrecht

+31-30-750 89 87

info@go-ov.nl

http://www.go-ov.nl