Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op deze website, het GoOV-portaal of in de GoOV-(meekijk-)app met uiterste zorg is samengesteld en GoOV BV deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

GoOV BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website, het GoOV-portaal of de GoOV-(meekijk-)app. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, het GoOV-portaal, of de GoOV-(meekijk-)app komen toe aan GoOV BV of haar leveranciers en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Derden mogen de inhoud van deze website of daaraan ten grondslag liggende programmatuur en techniek op geen enkele manier hergebruiken behoudens voor zover hen dat op basis van dwingend recht is toegestaan.

Informatie van derden

GoOV BV betracht grote zorg bij het samenstellen van de informatie op deze website, het GoOV-portaal en de GoOV-(meekijk-)app. GoOV BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website, het GoOV-portaal of de GoOV-(meekijk-)app door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.

Versie februari 2016

GoOV BV
Winthontlaan 200, 3526 KV Utrecht
(+31) 030-750 89 87

info@go-ov.nl

www.go-ov.nl