Kristian-Kijkt-hoelaat-de-volgende-bus-komt

Wat levert inzet van de GoOV of Buzz Buddy een gemeente of zorgorganisatie op?

De meeste jongeren zijn, ondanks hun beperking, handiger met hun mobiele telefoon dan we denken. Als we de smartphone inzetten om hen zelfstandig(er), betrouwbaar en veilig, met een achtervang, te laten reizen, groeit hun zelfvertrouwen.

 

Het zelfvertrouwen helpt op ieder gebied; bij school, stage en toekomstplannen. Ook bij ouders groeit het vertrouwen in het kunnen van hun kind.

 

De leerlingen van nu zijn de senioren van later, die nog steeds gebruik maken van collectief vervoer als we hen niet leren om zelfstandig te reizen.

 

De inzet van GoOV of Buzz Buddy levert de gemeente een besparing van 30 tot 50% op het vervoersbudget per reiziger per jaar en dat tot hoge leeftijd van deze reiziger.

 

Toename van de zelfredzaamheid en eigen regie en besparing op maatschappelijke kosten, dragen bij aan het vormgeven van de nieuwe participatiesamenleving: goede zorg, voor minder geld.