Interview 9292reist – De 5 doelen van GoOV

Ook 9292 zet zich in voor toegankelijkheid van het OV. Voor hun nieuwsbrief interviewden zij onze directeur Lars Nieuwenhoff. Over de vijf belangrijke agendapunten van GoOV in 2019.

1. Track & trace in het metrostelsel

Wij ondersteunen onze doelgroep met de GoOV-app. Hierop is hun OV-reis van deur tot deur voorgeprogrammeerd. Onderweg geeft de app automatische instructies: zo moet je lopen, bij de volgende halte stap je uit. Voor die functionaliteit is nauwkeurige positiebepaling cruciaal. In het metrostelsel is dat bij gebrek aan mobiel bereik lastig. Met de gemeente Amsterdam en Rotterdam onderzoeken we daarom hoe we dat kunnen verbeteren, bijvoorbeeld met beacons, kleine zenders die signalen sturen naar mobiele apparaten met actieve bluetooth-functie.”

2. Ruimte voor meer meekijkers

Ouders en begeleiders bieden we een meekijk-app, waarmee ze hun kind of protegé onderweg exact kunnen volgen. Die meekijk-app willen we uitbreiden met een ‘peer2peer’-functie. Het idee is dat daarmee straks waar nodig ook mensen ingeschakeld kunnen worden op de stations die ondersteuning willen bieden. We brengen in kaart hoe we dat technisch mogelijk kunnen maken én hoe we dat AVG-proof gaan organiseren.”

3. Uitbreiding van de doelgroep

Als sociale onderneming willen we onze app beschikbaar stellen voor bredere doelgroepen. Voor iedereen met een beperking die met intensieve individuele begeleiding kan reizen met het openbaar vervoer. Dat vraagt om aanpassingen en uitbreiding van functionaliteiten, en het kost geld, maar de investering levert grote kostenbesparingen op. Ga maar na: vervoer voor leerlingen met een rugzakje kost gemiddeld € 3.000,- per jaar. Met een OV-pas en GoOV breng je dat in het eerste jaar al terug naar zo’n € 1.600,- en daarna naar € 1.000,- per jaar.”

4. Coalitie Iedereen Mobiel

In het verlengde daarvan zijn wij aangeschoven bij de coalitie Iedereen Mobiel, waar ook 9292 in zit. Hierin trekken we samen op om iedereen die nu afhankelijk is van doelgroepenvervoer, zelfstandig te laten reizen met OV als belangrijkste schakel. Want met de huidige stand van de techniek en ons vervoerssysteem is het helemaal niet nodig is dat zo veel mensen in taxibusjes reizen.”

5. Op weg naar Mobility as a Service

Ondertussen bekijken wij hoe we onze diensten een plek kunnen geven in Mobility as a Service (MaaS). Het ministerie van I&W schrijft dit jaar in zeven regio’s MaaS-tenders uit. In Groningen en Drenthe en in Twente zijn die specifiek gericht op doelgroepenvervoer. Wij bereiden ons druk voor om daarop met een consortium in te schrijven. Maar wie ook wint, als de nieuwe aanpak ertoe leidt dat OV echt toegankelijk wordt voor iedereen, hebben wij ons doel bereikt.”

Bron: 9292reist – Februari 2019 – Editie #2